Obytný súbor Devínsky Dvor

  • lokalita - Opletalova ulica, Bratislava – Devínska Nová Ves
  • GP - Generálny projektant projektu – DUR, SP, RP, autorský dozor
  • rozsah projektu: 308 bytov o ploche celkom cca 20.000 m2 a 1000m2 obchodných priestorov vrátane komplexnej technickej a cestnej infraštruktúry
  • realizácia - 2009-2020 (zahraničný investor)
  • investičný náklad 26 mil. Eur + DPH