AIR OFFICES - rekonštrukcia administratívnej budovy

  • lokalita - Pestovateľská ulica, Bratislava – Ružinov
  • GP - Generálny projektant projektu – DUR, SP, RP, autorský dozor
  • Rozsah projektu: 5 podl. admin. objekt o celkovej ploche 2.500 m2 kancelárskych priestorov
  • realizácia - 2015-2017
  • investičný náklad 1.5 mil. Eur + DPH