Bytový dom - Bystrická 2

  • lokalita - Bystrická ulica, Bratislava - Devínska Nová Ves
  • GP - Generálny projektant projektu – DUR, SP, RP, autorský dozor
  • rozsah projektu: 36 bytov o ploche celkom cca 2.300 m2 vrátane komplexnej technickej a dopravnej infraštruktúry
  • realizácia - 2017-2020
  • investičný náklad 2.7 mil. + DPH