Dom Zochova 4
Rekonštrukcia bytového domu v historickej zástavbe

  • lokalita - Zochova, Bratislava - Staré Mesto
  • GP - Generálny projektant projektu – DUR, SP, RP, autorský dozor
  • rozsah projektu: 9 bytových jednotiek, 15 nebytových priestorov, 2 podzemné podlažia parkovanie
  • realizácia - 2016-2018
  • stavebná intervencia – rekonštrukcia a nadstavba