Polyfunkčný objekt Kozia 7

  • lokalita - Kozia ulica, Bratislava – Staré Mesto
  • GP - Generálny projektant projektu – DUR, SP, RP, autorský dozor
  • rozsah projektu: 6 bytových jednotiek, 2 administratívne priestory, 2 podzemné podlažia parkovanie
  • realizácia – 2013 – 2014
  • stavebná intervencia - novostavba