Rodinný dom - Jarovce

  • lokalita – Jantár Jarovce
  • GP - Generálny projektant projektu – DUR, SP, RP, autorský dozor
  • rozsah projektu: RD o celkovej podl. ploche 350 m2
  • realizácia - 2016-2017